X
 
Dao De Jing Sutra 001

Dao De Jing Sutra 001

Meditation of Dao De Jing Sutra
45.75" H x 35.5" W
$2,000.00    
X
 
Heart Sutra

Heart Sutra

Meditation of Heart Sutra
51.125" H x 38.375" W
$4,000.00    
X
 
Dao De Jing 002

Dao De Jing 002

Repeated writing of Dao De Jing sutra in meditated state
36" H x 36" W
$3,000.00    
X
 
Diamond Sutra

Diamond Sutra

Repeated writing of Buddhist sutra
51.125" H x 38.375" W
$4,500.00    
X
 
Dao De Jing sutra 003

Dao De Jing sutra 003

Dao De Jing sutra
24" H x 24" W
$2,500.00    
X
 
Dao De Jing sutra 004

Dao De Jing sutra 004

Dao De Jing sutra
45.75" H x 35.5" W
$4,000.00    
X
 
Dao De Jing sutra 005

Dao De Jing sutra 005

Dao De Jing sutra, reversed writing
20" H x 16" W
$450.00    
X
 
Daoist sutra 006

Daoist sutra 006

Daoist sutra, yellowish white
16" H x 12" W
$375.00    
X
 
Daoist sutra 007

Daoist sutra 007

Daost sutra purple white
16" H x 12" W
$350.00    
X
 
Cool breeze

Cool breeze

cool breeze
18" H x 18" W
$400.00    
X
 
Dao De Jing 008

Dao De Jing 008

Dao De Jing red
16" H x 12" W
$375.00    
X
 
Dao De Jing 009

Dao De Jing 009

Dao De Jing blue
16" H x 12" W
$375.00    
X
 
Dao De JIng 010

Dao De JIng 010

Dao De JIng, orange
16" H x 20" W
$450.00    
X
 
Dao De JIng 011

Dao De JIng 011

Dao De Jing, green
20" H x 16" W
$450.00    
X
 
Sutra Series - Black and white

Sutra Series - Black and white

two panels, black and white with sutras from Dao De Jing
24" H x 48" W

X
 
Sutra Series - Untitiles

Sutra Series - Untitiles

Dao De Jing Sutra
40" H x 40" W

X
 
Sutra series - Untitled

Sutra series - Untitled

Dao De Jing Sutra
36" H x 36" W

X
 
Sutra Series - One

Sutra Series - One

Dao De Jing sutra, One is Dao
45.875" H x 35.5" W

Loading Gallery Images...